Morea je dceřinnou pobočkou hotelu Morava v Tatranské Lomnici, v zastoupení a na jeho účet obstarává pro klienty z ČR infoservis, propagaci, administraci reervací, objednávek, plateb.

Na základě poptávky, objednávky, po prověření a potvrzení rezervace služeb hotelu, Morea vystaví a zašle klientovi (fyzická osoba nebo organizace) zálohovou fakturu podle ceníku uvedeném na web. stránkách hotelu.
Cena v Euro je přepočítána na Kč podle aktuálního kurzu ČSOB deviza prodej v den vystavení. Platba bezhotovostně do Poštovní spořitelny.
Většinou záloha (50% do 10 dnů) + doplatek (50% 30 dní před započetím pobytu). Zároveň je zasílán voucher, po celkové úhradě je aktivován na recepci hotelu.

Komunikace probíhá elektronicky, telefonicky, poštou.
Celý postup lze dohodnout i jinak.Kontakt: e-mail: info@ckmorea.cz    tel: +420 737 127 927